AD & Stedelijk Conservatorium Brugge

Veel van de muzikanten van Artis Dulcedo genoten (of genieten nog steeds) een opleiding bij het Stedelijk Conservatorium Brugge (SCB).Het orkest doet soms een beroep op de leraars van het SCB voor coaching, voor advies en voor het vinden van versterking. Soms wordt ook al eens een instrument geleend. Nu en dan wordt ook samengewerkt rond een bepaalde productie, bvb. Mozart Requiem in 2005 en een project rond Jozef Ryelandt in 2020.
Sedert enkele jaren werken orkest en SCB ook concreet samen op gebied van muziekopleiding. Artis Dulcedo kan, in samenspraak met het Conservatorium, namelijk voor bepaalde muzikanten als “Alternatieve Leer Context” fungeren. De activiteiten van die muzikanten in het orkest worden zo voor hen een alternatieve invulling van het vak “Instrumentaal Ensemble” of “Groepsmusiceren”. Laat weten aan info@artisdulcedo.be als je hier interesse voor hebt, dan bekijken we de mogelijkheden.


Top